Betere Wereld

FZ Organic Food probeert haar idealen in een breed perspectief te plaatsen en zal in dit kader altijd de keuzes te maken die in haar visie leiden tot een betere wereld. Deze keuzes hebben betrekking op thema’s als sociaal, lokaal en duurzaam ondernemen.

Sociaal ondernemen
Voorbeelden van sociaal ondernemen zijn o.a. het betalen van eerlijke prijzen voor grondstoffen aan lokale boeren en het bieden van perspectief op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

Lokaal ondernemen
Een goed voorbeeld van lokaal ondernemen is lokaal inkopen waar dat kan. Dit is goed vanuit een klimaat neutraal perspectief (lage footprint), maar ook voor de lokale economie, arbeidsmarkt en samenleving.

Duurzaam ondernemen
Onder duurzaam ondernemen verstaan we bijvoorbeeld de doelstelling om 100% klimaat neutraal te produceren, maar ook de biologische uitgangspunten van landbouw bedrijven. De productielocatie van FZ Organic Food en haar kantoren worden voor 100% voorzien van elektriciteit uit Hollandse Wind. Op deze wijze draagt het bedrijf bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

Fryske Sop
Een goed voorbeeld van een project waar de idealen van FZ Organic Food op het gebied van sociaal, lokaal en duurzaam ondernemen hand in hand gaan, is het project Fryske Sop, een duurzaam keteninitiatief voor de mens en milieu. In dit project slaan enkele lokale ondernemers uit de levensmiddelenindustrie de handen ineen om restanten van verse grondstoffen en ingrediënten met een korte houdbaarheid te verwerken tot een houdbaar, voedzaam product ten behoeve van de Friese Verenigde Voedselbanken. Met dit initiatief wordt op lokaal niveau Food Waste effectief tegengegaan en wordt gelijktijdig een kwetsbare groep in de samenleving op een praktische en nuttige wijze ondersteunt.